TRÈS BIEN4KIDS

Vakoverstijgend plusklasonderwijs

In het kader van de Wet Passend Onderwijs verzorgen wij al jaren onderwijs aan leerlingen die over het gehele lesaanbod méér uitdaging nodig hebben en aankunnen. Dat kan: 

  • binnen de eigen school, via ‘Inschoolse Plusklassen’; 
  • buiten de eigen school, i.s.m. andere scholen uit de omgeving of binnen 1 schoolbestuur, middels ‘Bovenschoolse Plusklassen’. 

 

Programma TrèsBien4Kids

 

LESMATERIAAL

De leerlingen krijgen bij de 1e les een Plus-Werkmap, die gedurende het jaar verder gevuld wordt met lesstofaantekeningen (tijdens de les), uitwerkingen (gedurende de week), ontwerplessen, enz. Tevens kunnen ze er informatie in bewaren die ze zelf vergaren. 

Elke les nemen ze die map mee naar de Plusklas, evenals hun eigen etui-met-inhoud. 

VAKINHOUDELIJK

Wij werken in blokken, die lopen van vakantie tot vakantie. Per blok wordt er een onderwerp gesteld, waarover op diverse manieren geleerd wordt. Wekelijks ontvangen wij de groep(en) die aan de slag gaan met onderzoekend en ontwerpend leren. Sommige thema’s vergen meer zelfstudie onderzoek, andere thema’s worden meer geleid door onze leerkrachten. 

Welke onderwerpen we per blok doen, ligt niet vast. Wij beschikken over een uitgebreid aanbod en passen dit vaak aan, naarmate het jaar vordert en wij meer inzicht hebben in de groeimogelijkheden en uitdaging van de leerlingen. Het gehele thema is ‘algemeen’, dus voor elke leerling kan het één of ander meer of minder aanspreken. Ook daarin zit een leerproces van o.a. samen- of individueel werken, doorzetten en andere ‘handige vaardigheden’.  

De verwerkingsvormen zijn zo divers mogelijk, enerzijds om het voor de leerlingen uitdagend en aantrekkelijk te maken, anderzijds omdat die verwerkingsvormen ook verschillende vaardigheden vragen. Leerlingen zijn individuen die zo hun eigen leerwegen hebben.               

Ze kunnen zich versterken in hun talenten, of ontdekken dat andere verwerkingsvormen misschien ook heel leuk, leerzaam en/of handig zijn. 

Over het vakinhoudelijke deel krijgen de leerlingen voldoende informatie in de Plusklaslessenzodat ze zelfstandig in de eigen klas verder kunnen werken (dit is ‘SCHOOLwerk’, géén HUISwerk!). De groepsleerkrachten helpen de leerlingen alleen zo nodig bij het proces. Als de leerlingen op inhoudelijke zaken vastlopen, kunnen ze dat in een volgende Plusklasles aangeven. Dat hoort bij het Plusklasprogramma.  

Tijdens de Corona-pandemie hebben we onze lessen zodanig aangepast, dat we in een Online Lesomgeving verder konden. Uit ervaring blijkt dit een prima te realiseren alternatief te zijn, ‘in geval van nood’.  

Per blok stellen we doelen, die we middels het thema aan de leerlingen willen aanreiken. Daarnaast heeft iedere leerling zijn of haar eigen verbeterpunten. Wij proberen ze te sturen en motiveren om ook aan die persoonlijke doelen te leren. 

FEEDBACK

Niet het product, maar het proces staan bij ons centraal. Dit uit zich o.a. in het feit dat we (bijna) wekelijks feedback gesprekjes met de leerlingen houden. Zo houden we bij welke stappen de leerlingen maken in hun leerproces, waar zij eventueel tegenaan lopen en hoe zij dit oplossen. Tevens bieden we ze dan de mogelijkheid om hun vragen bij de ‘peers’-groep neer te leggen, door zaken centraal te stellen en de hele groep erbij te betrekken. 

Ontwikkelingen op dit gebied en verslag van hetgeen in de lessen behandeld is, worden vastgelegd in een AVG-proof online registratiesysteem.

PRES(EN)TATIES

Blokken worden veelal afgesloten met een korte presentatie in de Plusklas, waarin het geleerde wordt overgebracht aan anderen (kennis deling). De leerlingen krijgen dan feedback van de groep en de leerkrachten, waarmee ze zich in een volgend blok verder kunnen ontwikkelen. Deze ‘presentatie’ kent verschillende vormen, zodat ook verschillende vaardigheden worden ontwikkeld op het gebied van verwerking en overdracht van kennis. 

Zo krijgen onze leerlingen op verschillende manieren de mogelijkheid om zich zo zelfstandig mogelijk te ontwikkelen en met zoveel mogelijk eigen initiatief eigenaar te zijn van hun leerproces. 

Speciaal programma TrèsBien4Kids

 

Sinds november 2019 werkt Bien4Kids nauw samen met Stiching Panta Rhei, Gymnasium Novum, ontwerpbureau Meeple en Basisschool Kronenburgh (afdeling Gifted Education), binnen een speciaal, nieuw en innovatief project, genaamd ‘GROEP9’. 

Bien4Kids verzorgt hiervoor een deel van de organisatie en het grootste deel van de uitvoering. 

GROEP9 bestaat uit leerlingen van groep 7 of 8, die bijna helemaal klaar zijn met de lesstof van de basisschool, maar nog niet naar het VO kunnen of willen gaan. 

In GROEP9 krijgen zij extra uitdaging, héél anders dan in onze reguliere Plusklassen. 

GROEP9 krijgt 2 ochtenden van 08.30-12.00 uur les, waarvan 1 ochtend op Gymnasium Novum in Voorburg en de andere ochtend op een gastschool in de omgeving.  

Tijdens de ‘Novum-dag’ krijgen de leerlingen een Klassieke taal (Latijn) aangeboden, in compacte versie (compact t.o.v. het aantal lesuren dat reguliere brugklasleerlingen krijgen), met als doel dat het niveau van de GROEP9-leerlingen aan het eind van het schooljaar zodanig ver gevorderd is, dat zij bij het instromen in de Brugklas al verder mogen met het volgende leerjaar van Latijn. Zo kunnen zij hun curriculum al eerder dan 6VWO afsluiten. Deze lessen worden verzorgd door een vakdocent Klassieke Talen van Gymnasium Novum. 

Daarnaast krijgen de GROEP9 leerlingen op de Novum-dag intensieve Colleges over hoogwaardige en ingewikkelde theorieën en filosofieën. Daarnaast krijgen zij ook O&O (= Onderzoek en Ontwerp), wat een verbreding, verdieping en verrijking inhoudt over bepaalde deelonderwerpen, die horen bij een groter project. Dit alles wordt verzorgd door Novum-leerlingen, die op hun school deelnemen aan een Honors Programme, onder auspiciën van Bien4Kids en de Coördinator HB-onderwijs van Gymnasium Novum.  

Op de andere lesochtend, op de gastschool, worden de O&O lessen nader uitgewerkt in groepsverband, worden Sociale en Executieve Vaardigheden getraind, waarbij aandacht is voor werken en leren met ‘Peers’ en ‘het plezier in leren’ centraal staan. Dit wordt uitgewerkt in zeer diverse vormen, waarbij ook feedback een vast onderdeel is. Al met al worden de GROEP9 leerlingen in een Peers-groep op passende wijze en niveau klaargestoomd om door te kunnen stromen naar het Voortgezet Onderwijs.  

Over het vakinhoudelijke deel krijgen de leerlingen voldoende informatie in de GROEPlessen, zodat ze zelfstandig in de eigen klas verder kunnen werken (dit is ‘SCHOOLwerk’, géén HUISwerk!). De groepsleerkrachten helpen de leerlingen alleen zo nodig bij het proces. Als de leerlingen op inhoudelijke zaken vastlopen, kunnen ze dat in een volgende GROEPles aangeven. Dat hoort bij het programma van GROEP9.  

Tijdens de Corona-pandemie hebben we onze lessen zodanig aangepast, dat we in een Online Lesomgeving verder konden. Uit ervaring blijkt dit een prima te realiseren alternatief te zijn, ‘in geval van nood’.  

Per blok stellen we doelen, die we middels het thema aan de leerlingen willen aanreiken. Daarnaast heeft iedere leerling zijn of haar eigen verbeterpunten. Wij proberen ze te sturen en motiveren om ook aan die persoonlijke doelen te leren. 

“Wij kijken naar de kwaliteiten en mogelijkheden van kinderen en zetten hen daarmee in hun kracht.”

werkwijze en financiering

Wilt u meer informatie over onze werkwijze, de financiering en ons online registratie- en volgsysteem Cliendo, klik dan op onderstaande button.

NEEM CONTACT OP VOOR DE MOGELIJKHEDEN

Bien4Kids levert maatwerk binnen het onderwijs. Wij werken voornamelijk in Den Haag en directe omgeving, maar ook al in Rotterdam en Amsterdam.

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht, neem dan contact met ons op, zodat we kunnen inventariseren of wij u toch verder kunnen helpen. Wij denken heel graag met u mee.