TEAM BIEN4KIDS

“Team Bien4Kids is breed inzetbaar”

Binnen TeamBien4Kids zijn wij dagelijks bezig om leerlingen, scholen en ouders te ondersteunen in hun dagelijkse school-leven. Een veelzijdig Team met goede, gedreven, leuke, lieve mensen. Met verschillende specialisaties en mogelijkheden.

TeamBien4Kids is breed inzetbaar en van alle markten thuis. Ook maakt Bien4Kids gebruik van een netwerk van hulpverleners om desgewenst te betrekken ter ondersteuning van de leerling, ouders of school. Zo vervullen wij onze missie: zoveel mogelijk leerlingen van zo passend mogelijk onderwijs te voorzien!

“Samen zoeken naar zo passend mogelijk onderwijs, denken in oplossingen en mensen in hun kracht zetten, daar word ik zó blij van!”

Na mijn studie Ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam, waar ik o.a. stage heb gelopen op een school voor dove en slechthorende kinderen, bleek dat mijn ‘roeping’ als juf ook daar al sterk aanwezig was. De stagebegeleidster zei toen al “Je staat hier meer als juf, dan als ergotherapeut”.

Sinds januari 2003 ben ik gestart in het Basisonderwijs en heb mijn Pabo-studie gevolgd aan de Haagse Hogeschool. Sindsdien heb ik gewerkt op diverse basisscholen, eerst in Amsterdam en daarna in Den Haag, als groepsleerkracht voor reguliere klassen en Plusklassen. Daarnaast werkte ik ook individueel met leerlingen vanuit een Zorgarrangement.

Mijn inzetbaarheid is breed, evenals mijn interesses. Ik begeleid leerlingen individueel en in groepen, geef psycho-educatie (i.v.m. ziektebeelden van onze leerlingen), doe ‘interventies’ om ouders en school op één lijn te krijgen (of ondersteun bij schoolwisseling). Ik zet Plusklassen op en draai die en schrijf er onderwijsprogramma’s voor. En neem deel aan een ‘HB+ project’, waarvan ik voornamelijk de uitvoering verzorg.

Daarnaast ben ik sparringpartner voor allen die daar in onderwijskundige zin behoefte aan hebben (directie, IB/CPO, leerkrachten en Onderwijsadviseurs van verschillende Samenwerkingsverbanden). Mijn coaching vaardigheden zijn inzetbaar voor zowel Teamtrainingen, als ook op individuele basis. Daarbij geef ik graag snel, oplossingsgericht advies.

Sabine Edery (oprichter Bien4Kids)

MARCELLE

Juf

Na mijn opleiding ontwikkelings- en onderwijspsychologie ben ik gaan werken met kinderen met autisme. De onderwijskant van dit werk trok me heel erg. Ik besloot de Pabo te gaan doen en kwam terecht op een school voor vernieuwend onderwijs. Hier hoefden kinderen niet in het systeem te passen, maar probeerden we het systeem zo te buigen dat kinderen kregen wat ze nodig hadden. Dit trok mij ontzettend. Ik ontdekte hoe gemakkelijk ik actieve werkvormen kan inzetten en ontdekte ook mijn passie voor hoogbegaafde leerlingen.
Uiteindelijk bleek dat mijn kwaliteit vooral ligt in het in kaart brengen van en werken met individuele behoeften van kinderen en het kijken naar wat er achter bepaald gedrag ligt.

In het werk als ambulant begeleider voor Bien4Kids kan ik die kwaliteit optimaal inzetten. Ik begeleid naast individuele leerlingen ook plusklassen, zowel voor kleuters als voor de midden/bovenbouw. Wat ik het mooiste vind aan het werk is dat ik onderwijs en zorg nu kan combineren, en mijn talent kan inzetten om leerlingen echt een stap verder te helpen.

ELINE

Juf

Ik ben een enthousiaste juf die oog heeft voor de eigenheid en krachten van uw kind. Met mijn kennis en ervaring op het gebied van Verbindend Communiceren slaag ik er in om een gegronde relatie te bouwen en vanuit vertrouwen te werken aan de leerdoelen. Op deze manier kan ik de krachten van uw kind verder uitbreiden. Ik heb een luisterend oor en een gevoelssensor om het kind echt te ontmoeten, waardoor ik zo goed mogelijk aansluit bij wat het kind nodig heeft. Mijn hart ligt bij het verdiepen in de specifieke leer- en ontwikkelingsbehoeften van uw kind, waar er in de klas te weinig mogelijkheid voor is. Hier borduur ik op voort en ben ik een ondersteunende factor. Het maken van de één-op-één connectie geeft mij een grote glimlach en veel energie. Ik heb de pabo-opleiding gevolgd in Rotterdam met een specialisatie in het Jonge Kind en Onderwijsinnovatie. Tevens heb ik in verschillende groepen op basisscholen in Rotterdam lesgegeven. Sinds begin 2019 combineer ik dit met het werk bij Bien4Kids.

MARION

Juf

 

Mijn naam is Marion. Ik heb 35 jaar voor de klas gestaan en vind het nog steeds fantastisch om met kinderen te werken. Vooral kinderen die niet tot de middenmoot behoren hebben mijn hart gestolen. Juist die kinderen hebben extra aandacht nodig en ik vind het elke keer weer een kadootje om te zien als ze het opeens begrijpen, als ze zich zelfverzekerder voelen en als ze beter in hun velletje zitten.

Ik heb verschillende nascholingen gedaan om kinderen nog beter te kunnen begeleiden zoals een gebarentaalcursus, autistisch spectrum in de klas en een ADHD-cursus. Door een veilige en gezellige leeromgeving te creëren probeer ik uit een kind te halen wat erin zit, dit met behulp van alles waar de interesse van dit unieke kind ligt. Elk kind is bijzonder, elk kind heeft zijn talenten en elk kind wil gezien en gehoord worden. Het is grappig want ik wilde eigenlijk nooit juf worden, maar wel dolgraag met kinderen werken en vooral kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd laten voelen.

Het werk wat ik nu doe is heerlijk want met onderwijs op maat heb je tijd om kinderen te helpen en ze het nodige zetje te geven. Elke dag is anders en elke dag is een feestje om te mogen werken met deze geweldige kinderen.

heidi

Juf

Lesgeven en kinderen iets leren is mijn grote passie en ik werk al sinds 1984 als leerkracht binnen het basisonderwijs. Sinds 2021 werk ik ook als ambulant begeleider bij verschillende basisscholen in de regio Den Haag.
.
Door het werken op verschillende scholen in verschillende steden, maar ook in verschillenden groepen binnen de basisschool heb ik veel ervaring opgedaan. Als ambulant begeleider werk ik met verschillende kinderen die ieder een unieke ondersteuningsbehoefte hebben, zowel op didactische gebied als op gedrag. Het individueel werken met deze kinderen geeft mij grote voldoening, omdat ik uitgedaagd wordt goed aan te sluiten bij de individuele onderwijsbehoeften. Mijn kracht is dat ik op een liefdevolle manier duidelijk en eerlijk ben tegen leerlingen, waardoor ik in korte tijd een band op kan bouwen. Verder ben ik goed in staat leerlingen een gevoel van competentie te geven. Hierdoor help ik leerlingen echt een stapje verder. 
De overlegsituaties met leerkrachten, IB’ers, gedragswetenschappers, ouders en andere betrokkenen vragen van mij dat ik mijn handelen duidelijk kan uitleggen. Ik vind deze samenwerking fijn en vind het belangrijk om korte lijnen te houden tussen alle betrokkenen.

ANNIKA

Juf

Mijn naam is Annika Valk. Ruim 16 jaar ben ik leerkracht op scholen in Rotterdam, Capelle en Krimpen a/d IJssel. 

Mijn hele carrière maak ik al educatieve spellen om aan te sluiten bij lessen en doelen in mijn klassen, die varieerden van kleuters tot groep 8. Daarnaast heb ik een verzamelpagina aan websites gecreëerd om ook digitaal aan dezelfde doelen te kunnen werken. Ik ben namelijk van mening dat herhaling en verdieping op verschillende manieren geboden kan worden.

Naast het werken voor de klas houd ik me ook bezig met beleid om onderwijs beter vorm te geven en heb ik met een team een leerlijn ontwikkeld omtrent ICT.

Ik hoop mijn kennis, vaardigheden en creativiteit op de best mogelijke manier in te zetten bij Bien4kids en verheug me om met u samen te gaan werken.

.

Bien4Kids is op zoek naar nieuwe leerkrachten!

TeamBien4Kids is een groeiend, dynamisch team van bevlogen leerkrachten en we zijn op dit moment op zoek naar nieuwe leerkrachten om ons team te komen versterken.

We zoeken mensen die:

  • Een onderwijsbevoegdheid hebben
  • Over goede communicatieve vaardigheden beschikken
  • Minimaal 2 dagen per week beschikbaar zijn
  • Van flexibiliteit binnen hun werk houden
  • Goed zijn in het begeleiden van individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen

Lijkt het jou leuk om ons team te versterken? Dan vinden wij het leuk om snel met je in contact te komen. Stuur je motivatie en CV naar team@bien4kids.nl.