TEAM BIEN4KIDS

“Team Bien4Kids is breed inzetbaar”

Binnen TeamBien4Kids zijn wij dagelijks bezig om leerlingen, scholen en ouders te ondersteunen in hun dagelijkse school-leven. Een veelzijdig Team met goede, gedreven, leuke, lieve mensen. Met verschillende specialisaties en mogelijkheden.

TeamBien4Kids is breed inzetbaar en van alle markten thuis. Ook maakt Bien4Kids gebruik van een netwerk van hulpverleners om desgewenst te betrekken ter ondersteuning van de leerling, ouders of school. Zo vervullen wij onze missie: zoveel mogelijk leerlingen van zo passend mogelijk onderwijs te voorzien!

“Samen zoeken naar zo passend mogelijk onderwijs, denken in oplossingen en mensen in hun kracht zetten, daar word ik zó blij van!”

Na mijn studie Ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam, waar ik o.a. stage heb gelopen op een school voor dove en slechthorende kinderen, bleek dat mijn ‘roeping’ als juf ook daar al sterk aanwezig was. De stagebegeleidster zei toen al “Je staat hier meer als juf, dan als ergotherapeut”.

Sinds januari 2003 ben ik gestart in het Basisonderwijs en heb mijn Pabo-studie gevolgd aan de Haagse Hogeschool. Sindsdien heb ik gewerkt op diverse basisscholen, eerst in Amsterdam en daarna in Den Haag, als groepsleerkracht voor reguliere klassen en Plusklassen. Daarnaast werkte ik ook individueel met leerlingen vanuit een Zorgarrangement.

Mijn inzetbaarheid is breed, evenals mijn interesses. Ik begeleid leerlingen individueel en in groepen, geef psycho-educatie (i.v.m. ziektebeelden van onze leerlingen), doe ‘interventies’ om ouders en school op één lijn te krijgen (of ondersteun bij schoolwisseling). Ik zet Plusklassen op en draai die en schrijf er onderwijsprogramma’s voor. En neem deel aan een ‘HB+ project’, waarvan ik voornamelijk de uitvoering verzorg.

Daarnaast ben ik sparringpartner voor allen die daar in onderwijskundige zin behoefte aan hebben (directie, IB/CPO, leerkrachten en Onderwijsadviseurs van verschillende Samenwerkingsverbanden). Mijn coaching vaardigheden zijn inzetbaar voor zowel Teamtrainingen, als ook op individuele basis. Daarbij geef ik graag snel, oplossingsgericht advies.

Sabine Edery (oprichter Bien4Kids)

GEMMA

Team Manager

In 2018 ben ik begonnen met het ondersteunen van Bien4Kids op administratief vlak. Omdat Bien4Kids groeit ontstond er een nieuwe functie en ben ik vanaf 1 januari 2020 werkzaam voor Bien4Kids als Team Manager. 

MARCELLE

Juf

Na mijn opleiding ontwikkelings- en onderwijspsychologie ben ik gaan werken met kinderen met autisme. De onderwijskant van dit werk trok me heel erg. Ik besloot de Pabo te gaan doen en kwam terecht op een school voor vernieuwend onderwijs. Hier hoefden kinderen niet in het systeem te passen, maar probeerden we het systeem zo te buigen dat kinderen kregen wat ze nodig hadden. Dit trok mij ontzettend. Ik ontdekte hoe gemakkelijk ik actieve werkvormen kan inzetten en ontdekte ook mijn passie voor hoogbegaafde leerlingen.
Uiteindelijk bleek dat mijn kwaliteit vooral ligt in het in kaart brengen van en werken met individuele behoeften van kinderen en het kijken naar wat er achter bepaald gedrag ligt. Dat is mijn kracht, maar het is als leerkracht ook meteen mijn valkuil. Ik ging op zoek naar werk dat beter zou aansluiten bij mijn kwaliteiten en mijn passie.
In augustus 2018 heb ik contact gezocht met Bien4Kids. Sindsdien begeleid ik individuele leerlingen en plusklassen, zowel voor kleuters als voor de midden/bovenbouw. Wat ik het mooiste vind aan het werk is dat ik onderwijs en zorg nu kan combineren, en mijn talent kan inzetten om leerlingen echt een stap verder te helpen.

SHARON

Juf

Mijn naam is Sharon en ik kom uit Waddinxveen. Inmiddels heb ik meer dan 10 jaar ervaring als leerkracht.

EDITH

Juf

Nadat ik terugkeerde uit Amerika, waar ik 8 jaar met kinderen en honden heb gewerkt, ben ik in Den Haag de Pabo-opleiding gaan doen. Daarna heb ik als hondengedragstherapeute o.a. ‘Kind & Hond workshops’ gegeven. Mijn hart ligt vooral bij het één-op-één begeleiden van kinderen. Na de invoering van de Wet op Passend Onderwijs heb ik gewerkt als kleuterleerkracht in het SO (Speciaal Onderwijs).
Ik heb me gespecialiseerd in Schrijfonderwijs, ICT toepassingen en volgde de Master SEN (Special Education Needs) opleiding. Nu volg ik mijn hart en ben trots dat ik als lid van TeamBien4Kids Zorgleerlingen mag begeleiden.

ELINE

Juf

Ik ben een enthousiaste juf die oog heeft voor de eigenheid en krachten van uw kind. Met mijn kennis en ervaring op het gebied van Verbindend Communiceren slaag ik er in om een gegronde relatie te bouwen en vanuit vertrouwen te werken aan de leerdoelen. Op deze manier kan ik de krachten van uw kind verder uitbreiden. Ik heb een luisterend oor en een gevoelssensor om het kind echt te ontmoeten, waardoor ik zo goed mogelijk aansluit bij wat het kind nodig heeft. Mijn hart ligt bij het verdiepen in de specifieke leer- en ontwikkelingsbehoeften van uw kind, waar er in de klas te weinig mogelijkheid voor is. Hier borduur ik op voort en ben ik een ondersteunende factor. Het maken van de één-op-één connectie geeft mij een grote glimlach en veel energie. Ik heb de pabo-opleiding gevolgd in Rotterdam met een specialisatie in het Jonge Kind en Onderwijsinnovatie. Tevens heb ik in verschillende groepen op basisscholen in Rotterdam lesgegeven. Sinds begin 2019 combineer ik dit met het werk bij Bien4Kids.

OLIVIER

Meester

Mijn naam is Olivier. Ik heb recht & economie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden en in 2017 heb ik hier mijn masterstudie ondernemingsrecht afgerond. Tijdens mijn studie heb ik in 2012 samen met twee collega’s een onderneming in huiswerkbegeleiding en bijles opgericht. Inmiddels heb ik ruim 5 jaar ervaring in het begeleiden van leerlingen van de middelbare school, en heb ik geleerd dat ik waarde hecht aan persoonlijke aandacht, inhoudelijke hulp en een prettige leeromgeving. Het geeft mij enorm veel energie om leerlingen te begeleiden bij hun schoolwerk. Dat leerlingen zich prettig voelen en met een glimlach naar de begeleiding komen is voor mij het belangrijkst. Ik geloof dat wanneer leerlingen goed in hun vel zitten, en plezier halen uit het leerproces, de goede cijfers vanzelf zullen komen!

MARION

Juf

Mijn naam is Marion. Ik heb 35 jaar voor de klas gestaan en vind het nog steeds fantastisch om met kinderen te werken. Vooral kinderen die niet tot de middenmoot behoren hebben mijn hart gestolen. Juist die kinderen hebben extra aandacht nodig en ik vind het elke keer weer een kadootje om te zien als ze het opeens begrijpen, als ze zich zelfverzekerder voelen en als ze beter in hun velletje zitten.

Ik heb verschillende nascholingen gedaan om kinderen nog beter te kunnen begeleiden zoals een gebarentaalcursus, autistisch spectrum in de klas en een ADHD-cursus. Door een veilige en gezellige leeromgeving te creëren probeer ik uit een kind te halen wat erin zit, dit met behulp van alles waar de interesse van dit unieke kind ligt. Elk kind is bijzonder, elk kind heeft zijn talenten en elk kind wil gezien en gehoord worden. Het is grappig want ik wilde eigenlijk nooit juf worden, maar wel dolgraag met kinderen werken en vooral kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd laten voelen.

Het werk wat ik nu doe is heerlijk want met onderwijs op maat heb je tijd om kinderen te helpen en ze het nodige zetje te geven. Elke dag is anders en elke dag is een feestje om te mogen werken met deze geweldige kinderen.