Aanvraagformulieren Individueel Zorgarrangement

Welkom

Op deze pagina vindt u de formulieren die wij nodig hebben om de aanvraag in gang te zetten.

 

   Wilt u eerst een observatie inplannen en/of wilt u dat we aansluiten bij een overleg?

De volledige aanvraag voor een Individueel ZorgArrangement bestaat uit twee delen:

  • het aanvragen van de OFFERTE
  • het aanleveren van aanvullende GEGEVENS.

Onderaan de pagina vindt u in het kort onze WERKWIJZE.

Heeft u nog vragen, neem contact op via team@bien4kids.nl.

offerte

Allereerst hebben wij informatie nodig waarmee we de offerte kunnen opstellen.

Deze offerte ontvangt u per mail en voegt u toe aan de aanvraag in OT. Als het arrangement is goedgekeurd, ondertekent u de offerte en stuurt u deze per mail retour. De begeleiding kan dan starten.     

Kies één van onderstaande formulieren om in te vullen:

Vul dit formulier in als u een verlenging wilt aanvragen voor een leerling die wij al begeleiden middels een Individueel ZorgArrangement.

Vul dit formulier in als wij op uw school al één of meerdere leerlingen begeleiden (of heel recent begeleid hebben) middels een Individueel ZorgArrangement.

Vul dit formulier in als wij op uw school nog geen leerlingen begeleiden middels een Individueel ZorgArrangement.

aanvullende gegevens

Wij werken met Cliendo, een online, AVG-goedgekeurd systeem, waarop alleen genodigden kunnen inloggen. In dit online systeem bevindt zich het dossier van de leerling. Voor het aanmaken van dit dossier hebben we aanvullende gegevens nodig.

Kies één van onderstaande formulieren om in te vullen:

Vul dit formulier in als u een verlenging heeft aangevraagd en er gegevens zijn gewijzigd.

Vul dit formulier in als wij op uw school al één of meerdere leerlingen begeleiden (of heel recent begeleid hebben) middels een Individueel ZorgArrangement.

Vul dit formulier in als wij op uw school nog geen leerlingen begeleiden middels een Individueel ZorgArrangement.

werkwijze

Wij werken met Cliendo, een online registratie- en volgsysteem.

  • Van elk begeleidingsmoment wordt verslag gedaan middels een ‘Dagrapportage’, zodat voor iedereen altijd inzichtelijk is wat er per begeleidingsmoment gedaan is.
  • Afspraken die gemaakt worden in MDO’s en/of andere overlegmomenten, worden hierin ook genoteerd. 
  • Ook is in dit systeem per leerling een agenda, waarin de begeleidingsmomenten worden ingepland en geregistreerd op doorgang.
  • Alles is alleen te lezen door mensen die mogen inloggen op uitnodiging van de opdrachtgever en met goedkeuring van ouders. 
  • Na beëindiging van de begeleiding worden lezers ontkoppeld en het dossier gearchiveerd. 

Wat betreft communicatie geldt:

  • Lesinhoudelijke zaken kunnen de leerkracht(en) en ons Teamlid (via zijn/haar eigen e-mail adres) onderling regelen, met een cc’tje naar team@bien4kids.nl.
  • Voor organisatorische zaken gebruiken wij team@bien4kids.nl. Deze zaken worden vanuit onze backoffice geregeld.
  • Financiële zaken altijd communiceren met facturen@bien4kids.nl.

De school is voor ons leidend m.b.t. de lesinhoudelijke zaken, zeker m.b.t. preteaching en postteaching of als een leerling op een eigen leerlijn werkt. Om leerkrachten daarbij te ontlasten, vragen we vaak om een ‘werkmandje/-bakje’ o.i.d. te maken voor de leerling, met bijv. een map en materialen die voor deze leerling nodig zijn. Ook kan de leerkracht er dan werk in doen met bijv. een post-it, om aan te geven wat er in de eerstvolgende begeleiding gedaan dient te worden. Zo ontlasten we de leerkracht en vergroten we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling. Dit is in basis en naar behoefte, maar altijd aanpasbaar en bespreekbaar tussen leerkracht en ons Teamlid.